Asbestattest onbeperkt geldig als de woning geen asbest bevat

Wanneer heb je een asbestattest nodig?

Een asbestattest is verplicht bij de verkoop of schenking van je woning sinds 23 november 2022 indien de bouw dateert van voor 2001.

Wanneer is het asbestattest onbeperkt geldig?

Het gaat om één zin: ‘Indien geen asbesthoudende materialen werden aangetroffen, is de geldigheid van het asbestinventarisattest van onbepaalde duur.’

Heb je dus een asbestattest met als eindconclusie ‘0 asbestmaterialen’, dan hoef je niet om de 10 jaar een nieuw asbestattest te laten opmaken om te kunnen verkopen. Het asbestattest is onbeperkt geldig in de tijd. Dit geldt ook voor het asbestattest van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

Opgelet: Een asbestveilige woning, wil niet zeggen dat er geen asbest aanwezig is!

Heel belangrijk om te weten is dat je ook een woning kan hebben die asbestveilig is, die toch asbestmaterialen bevat. Dan moet dit attest toch vernieuwd worden indien 10 jaar erna opnieuw verkocht wordt. Deze asbesthoudende materialen betekenen dan geen gevolg voor de mensen omdat dit ingekapseld zit.

Wanneer moet je een nieuw attest laten opmaken?

Het doel van de Vlaamse Overheid is dat elke eigenaar van een gebouw met bouwjaar voor 2001 over een asbestattest beschikt, ook al is dit een asbestattest met een verstreken termijn. Indien er een gewijzigde toestand in de tussentijd heeft voorgedaan, moet er binnen het jaar een nieuw asbestattest worden opgemaakt.

Vragen bij een asbestattest? Contacteer ons via [email protected].