Je bent verliefd! Je wil samenwonen en een huisje kopen. Wat nu?

Feitelijk samenwonen

- Geen formaliteiten. Samenwonen zonder een verklaring af te leggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van jullie woonplaats.

- Bij feitelijk samenwonen zijn er geen rechten of verplichtingen tegenover elkaar. De wet regelt niets. De partners zijn dus aangewezen op eigen afspraken. De partners zijn geen erfgenamen van elkaar. Indien 1 van beide partners een eigendom heeft/koopt: de eigenaar van de woning (of de erfgenamen bij overlijden) kunnen de andere partner buitenzetten. Er is ook geen fiscale band tussen elkaar.

- Mogelijkheid: Afsluiten van een samenlevingscontract om praktische aspecten te regelen zoals de verdeling van de goederen, betaling van bepaalde kosten... Dit document kan onderling opgemaakt worden.

Wettelijk samenwonen
- Wettelijk samenwonen is een verklaring van jullie gemeenschappelijke woonplaats. Dit is een samenlevingsvorm met rechten en plichten voor de beide partners, zoals allebei bijdragen in de kosten van het samenleven.
- Wettelijke samenwoning is geen samenlevingscontract. Indien je wettelijk samenwoont, kan enkel de notaris dit opmaken.

- De gezinswoning is beschermd. Geen van de partners kan alleen beslissen om de gezinswoning weg te schenken, te verkopen of te verhuren. Zelfs niet als hij/zij de enige eigenaar van de gezinswoning is. Alle beslissingen over de gezinswoning dienen samen genomen te worden, ook al is de woning eigendom van 1 van beide partners.

- Je erft het vruchtgebruik op de gezinswoning en de aanwezige inboedel. Dit betekent dat je na het overlijden van je partner in de woning mag blijven wonen. Je mag de woning ook verhuren en de huurinkomsten opstrijken. Als je de woning wil verkopen, het je het akkoord nodig van de erfgenamen.

- Mogelijkheid: Bij aankoop van een woning kan je bovenstaande vermijden door een aanwasbeding. Hierbij kom je overeen met je partner dat het deel van de woning dat toebehoort aan de eerst stervende partner, automatisch toekomt aan dat van de overlevende partner. De volledige eigendom komt zo bij deze partner terecht. De overlevende betaalt helaas wel opnieuw belastingen op dit gedeelte van de eigendom. Het erfrecht tussen samenwonenden kan ook via een testament worden beperkt of uitgebreid. In de aankoopakte kan je ook een verklaring van anticipatieve inbreng laten opnemen. Zo zal de woning, op het ogenblik van het huwelijk, automatisch tot het gemeenschappelijk vermogen behoren en hoeft er geen huwelijkscontract opgesteld te worden hiervoor.

Bouw samen een mooie toekomst!